Big Brother končno tudi human

Moram priznati, da mi je zadnja domislica o nudenju prve pomoči všeč. Končno nekaj obojestranskega – zabavnega in poučnega. Če kdo ne želi sodelovati, je prisiljen vsaj opazovati in razmišljati.
Še vedno lahko opazujemo navidezni razvoj in preobrazbo značajev v različnih situacijah, sklepamo in ocenjujemo. Ni nujno, da iz oddaje potegnemo ravno najslabše.

Po hudih peripetijah, osebnih zamerah, skrajnih kaznih in šikaniranju, končno tudi nekaj humanega. Pohvalno.